Danh thiếp kỹ thuật số thông minh. Đẳng cấp chuyển đổi số

Tạo và tùy chỉnh danh thiếp kỹ thuật số phong cách và chia sẻ chúng với bất kỳ ai, gần hay xa. Thông minh, thanh lịch và giá cả phải chăng.

Báo giá

Trial Plan

$0 / Dùng thử 7 ngày


Không giới hạn Bio
Nhiều giao diện
Không giới hạn Liên hệ/Trường tùy chỉnh
Không giới hạn Sản phẩm và Dịch vụ
Không giới hạn Danh mục đầu tư
Không giới hạn Nhận xét
QR Code
Ẩn thương hiệu
Không giới hạn Gallery
Form liên hệ

Bắt đầu!

Normal

$9 / Năm


2 Bio
20 Liên hệ/Trường tùy chỉnh
20 Sản phẩm và Dịch vụ
20 Danh mục đầu tư
20 Nhận xét
20 Gallery
Custom Sections
QR Code
Ẩn thương hiệu
Form liên hệ
Support
No Ads
Custom JS, CSS
Search Engine Indexing
Nhiều giao diện

Bắt đầu!

VIP

$35 / Một lần


5 Bio
50 Liên hệ/Trường tùy chỉnh
50 Sản phẩm và Dịch vụ
50 Danh mục đầu tư
50 Nhận xét
Không giới hạn Gallery
50 Custom Sections
Không giới hạn Thành viên của đội
QR Code
Ẩn thương hiệu
Form liên hệ
Support
No Ads
Custom JS, CSS
Search Engine Indexing
Nhiều giao diện
Custom Domain
Custom Card Url

Bắt đầu!

Tính năng

Nổi bậc

Phong cách thời hượng

Tuỳ chỉnh

Thiết kế theo ý muốn của bạn

Liên hệ